lunes, 23 de noviembre de 2009

L'associació de dones àmfora neix l'any 2006. La formen dones del nostre municipi (Isona i Conca Dellà).

Els fins de l'associació són:

-Fomentar la participació de les dones en la vida ciutadana municipal.
-Promoure activitats culturals i de lleure, formatives i informatives que facin possible la integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
-Fomentar la integració de les dones inmigrants.
-Fomentar el desenvolupament integral de la dona.
-Establir relacions amb altres associacions i participar en les activitats que organitzin.
-Col·laborar amb les entitats municipals.

Per aconseguir els fins de l'associació duiem a terme:

-Organització i assistència a jornades, xerrades, tallers i trobades amb altres associacions.
-Organització de tallers i cursos de diferents temàtiques (cuina, labors, manualitats, salut, gimnàstica).
-Visites i sortides culturals.
-Tertúlies, taules rodones, xerrades i conferències.
-Organització d'activitats per a la recuperació i conservació de tradicions culturals municipals.
-Creació d'espais de reflexió, debat i informació sobre temes actuals i temes relacionats amb la dona.